Home
Profil

    
 


   News      Hall of Fame       Expo      Expo 100 jaar Alida     Winter  

 
   

Dit jaar op de Alida een foto-expositie van Wiebe Annes Visser (1811-1886). De zeeschilder W.A. Visser is de overgrootvader van de grootvader van Remco Visser, schipper van de Alida.

Het thema van de expositie is de palingvisserij en -handel waarmee de familie Visser is groot geworden. Toen in 1686 de palinghandel werd vrijgegeven, kwam deze tot grote bloei.

De in Friesland gevangen paling werd vanuit plaatsen als Heeg, Workum en Gaastmeer naar met name Engeland en de Oostzeelanden overgevaren.

Hiervoor gebruikt men palingaken die waren uitgerust met een grote bun om de paling in leven te houden. Op de meeste schilderijen zijn deze palingaken te vinden.

Legendarisch is het privilege van de vrije ligplaats in de Theems, vlakbij de Tower Bridge.

Voorwaarden om het privilege te behouden, was dat er altijd minstens één aak moest liggen.Toen in 1938 de laatste palingaak verkocht werd, verviel het privilege van de vrije ligplaats.

De palingaak WB14 aan het begin van de vorige eeuw voor het Custom House vlak bij de Tower Bridge in de Theems.

 
  back to top